Paardensport Vlaanderen

Vragen over pensionstallen/clubs door clubs

Moet ik mijn klanten de toegang verbieden tot de stal en zelf de paarden verzorgen?

Neen. Pensionstallen/clubs kunnen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke club dient maatregelen te nemen, hierbij rekening houdend met de omvang van het aantal leden of het aantal paarden en de beschikbare ruimte, zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens de duur van deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om voor zover mogelijk niet met het hele gezin naar de stal te gaan en in geen geval samen te gaan zitten met anderen. Het is aan te bevelen om uurregelingen voor de piste en toegang tot de stal op te stellen, met een maximum aantal personen per piste en in de stallen op hetzelfde moment. Andere bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde clubs kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke of mondelinge overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar. Wij vragen dus echt aan alle betrokken partijen om jullie gezond verstand te gebruiken en respect te hebben voor elkaar. Tot slot wensen wij al onze clubs eveneens aan te raden om een nauw en constructief contact te houden met uw stad of gemeente, welke jou eveneens kan bijstaan met raad en daad.

 

Hoeveel klanten per keer mogen aanwezig zijn?

Elke club dient maatregelen te nemen, hierbij rekening houdend met de omvang van het aantal leden of het aantal paarden en de beschikbare ruimte, zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is zeer belangrijk! Er kunnen bijvoorbeeld uurregelingen voor de piste opgesteld worden, met een maximum aantal personen per piste per uur (afhankelijk van grootte piste…)