Paardensport Vlaanderen

Vragen over pensionstallen/clubs door ruiters

Moeten pensionstallen sluiten?

Pensionstallen/clubs kunnen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke club dient maatregelen te nemen, hierbij rekening houdend met de omvang van het aantal leden of het aantal paarden en de beschikbare ruimte, zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens de duur van deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om voor zover mogelijk niet met het hele gezin naar de stal te gaan en in geen geval samen te gaan zitten met anderen. Het is aan te bevelen om uurregelingen voor de piste en toegang tot de stal op te stellen, met een maximum aantal personen per piste en in de stallen op hetzelfde moment. Andere bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden.

 

Mogen pensionstallen wel sluiten als mijn paard daar staat?

Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke of mondelinge overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar. Wij vragen dus echt aan alle betrokken partijen om jullie gezond verstand te gebruiken en respect te hebben voor elkaar.

 

Welke regelingen moeten en kunnen pensionstallen treffen?

Elke club dient in ieder geval maatregelen te nemen, rekening houdend met de omvang van het aantal leden of het aantal paarden en de beschikbare ruimte zodat de social distancing te allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens de duur van deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om voor zover mogelijk niet met het hele gezin naar de stal te gaan en in geen geval samen te gaan zitten met anderen. Het is aan te bevelen om uurregelingen voor de piste en toegang tot de stal op te stellen, met een maximum aantal personen per piste en in de stallen op hetzelfde moment. Andere bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden.

 

Is het mogelijk dat pensionstallen en maneges met pensionpaarden ook een soort regeling treffen van aantal bezoekers en tijdstippen van bezoek?

Het is niet aangewezen dat bezoekers (die geen eigenaar zijn) naar een manege of stal gaan. Samenscholingen zijn verboden. Pensionstallen kunnen wel bijvoorbeeld een uurregeling voor de stal of piste opstellen, enkel voor de eigenaars van de pensionpaarden. Social distancing moet wel ten allen tijde gegarandeerd worden.

 

Mag ik zelf nog naar mijn paard gaan dat op stalling / in de weide staat?

De verplaatsingen om je paard te voorzien in basisbehoeften, zijnde beweging en verzorging zijn toegestaan. Twijfel je of iets is toegelaten? Contacteer dan de lokale overheden. De communicatie en richtlijnen van je eigen stad of gemeente hebben voorrang op de informatie die wij via onze kanalen verspreiden.