Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > > Vragen over verplaatsingen

Vragen over verplaatsingen

Update 8/05/2020:

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

 • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. 
 • JA: Je kan je verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
 • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).  
 • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk. Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?

 • De grenzen zijn en blijven gesloten. Grensovergangen zijn enkel toegelaten om professionele redenen of in het kader van dierenwelzijn, waarbij de zorg voor de dieren is toegelaten. De lokale autoriteit is bevoegd voor de toepassingen van de richtlijnen. Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?

 • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
 • JA: In het kader van diergeneeskundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
 • JA : Ook niet-commerciële transporten van paarden zijn enkel en alleen toegelaten in het kader van het welzijn van de paarden.  Het algemeen geldende principe aangaande essentiële verplaatsingen bevat daarom ook de verwijzing naar “zorg voor dieren”.
 • JA: Vanaf 4 mei mag je echter de paardensport onder bepaalde voorwaarden beoefenen in de buitenlucht en dan zal je je paard daarvoor eventueel ook moeten kunnen transporteren. Het is nog niet duidelijk wat de afstand die je mag overbruggen voor dat transport, maar gebruik hierbij je gezond verstand. Je mag je verplaatsen met de trailer om je paard beweging te geven, maar het is niet de bedoeling om een verre verplaatsing te doen om een recreatieve of toeristische uitstap te doen.
 • Vanaf 18 mei zijn groepslessen en privélessen opnieuw toegelaten. Je mag je hiervoor verplaatsen met de trailer, maar hou altijd rekening met de social dinstancing en hygiënemaatregelen, die ook kunnen opgelegd worden door de sportaccomodatie/club. 
 • Opgelet: Bij wandelingen dien je ook altijd rekening te houden met eventuele restricties, opgelegd bijvoorbeeld door Natuur en Bos of door de respectievelijke gemeenten met betrekking tot hun gebieden, en deze eveneens te respecteren.
 • Ook hier geldt nog steeds: Twijfel je, contacteer dan je lokale politiezone of gemeentebestuur.