Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2022 - Steward

07-12-2021 · JM

Begin 2022 start opnieuw de opleiding tot (nationaal) steward. De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar. Deze cursus omvat:

- Theoretisch luik

- Praktisch luik

- Examens: schriftelijk examen, mondeling examen voor examencommissie.

 

Bij interesse, bedankt om het inschrijvingsformulier in te vullen. De concrete data wordt nog vastgelegd. 

Hoe je kandidatuur stellen? 

  • Stel je kandidatuur vóór 20/01/2022.
  • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
  • Stuur ook een recente foto van jezelf naar dressuur@paardensport.vlaanderen met vermelding van je naam, voornaam en de cursus;
  • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2022);


Zit je nog met vragen over deze opleidingen dan kan je steeds contact opnemen met de disciplineverantwoordelijke via dressuur@paardensport.vlaanderen