Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2022 - niveau 4

07-12-2021 · JM

Dit jaar start de opleiding tot dressuurjury niveau 4 op zaterdag 15 januari 2022. Deze cursus zal gegeven worden door Dominique Rimanque.

De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar en omvat:

  • 1 theoretische lesdag – 15 januari van 09u30 - 12u30 online of fysiek
  • 4 praktische lesdagen (+/-)

! De planning en locatie theoretische lesdag vallen onder voorbehoud van de Corona-maatregelen

Na het theoretisch gedeelte volgt op een andere dag een examen, zowel schriftelijk al mondeling. Enkel kandidaten die hiervoor slagen, kunnen het praktisch gedeelte van de cursus starten. Na het praktijkgedeelte volgt het praktijkexamen dat normaalgesproken zal doorgaan op een officiële wedstrijd. De cursus is gratis en cursusteksten worden ter beschikking gesteld van de kandidaten. Verdere info over de cursus wordt gegeven kort vóór de eerste cursusdag.

Hoe je kandidatuur stellen? 

  • Stel je kandidatuur vóór 05/01/2022 via het inschrijvingsformulier;
  • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
  • Stuur ook een recente foto van jezelf naar dressuur@paardensport.vlaanderen met vermelding van je naam, voornaam en de cursus;
  • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2022);
  • Kandidaten moeten voldoen aan de reglementering rond het aanvatten van de cursus niveau 4 volgens het nationaal dressuurreglement. Om uitgenodigd te worden voor de cyclus van cursus en examens van niveau 4, moet de kandidaat gedurende minimum één jaar in niveau 3 gejureerd hebben en voldoen aan de criteria van Art. 903.5 en 903.1. Om benoemd te worden tot niveau 4 moet de kandidaat aan de voorwaarden van Art. 903.4 en 904.1 voldaan hebben.

Voor meer info aarzel niet om contact op te nemen met de disciplineverantwoordelijke via dressuur@paardensport.vlaanderen.