Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2022 - niveau 1

07-12-2021 · JM

Begin 2022 start opnieuw de opleiding tot dressuurjury niveau 1. De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar en wordt gegeven door Piet Imschoot. Deze cursus omvat:

 • 3 theoretische lesdagen online of fysiek: 
  • ​23 januari: 09u30 - 12u30
  • 6 februari: 13u30 - 16u30
  • 13 februari: 09u30 - 12u30
 • 3 praktische lesdagen (+/-)
 • 5 stagewedstrijden met een mentor (+/-)
 • Een inleiding tot stewarding
 • Stewarden op een nationale dressuurwedstrijd

! De planning van de theoretische lesdagen valt onder voorbehoud van de Corona-maatregelen.

Na het theoretisch gedeelte volgt op een andere dag een examen, zowel schriftelijk als mondeling. Enkel kandidaten die hiervoor slagen, kunnen het praktisch gedeelte van de cursus starten. Na het praktijkgedeelte volgt het praktijkexamen dat normaalgesproken zal doorgaan op een officiële wedstrijd. De cursus is gratis en cursusteksten worden ter beschikking gesteld van de kandidaten. 

Om deze opleiding succesvol te kunnen beëindigen is een grote interesse in en een basiskennis van de dressuursport ten zeerste aangeraden. Verdere info over de cursus wordt gegeven kort vóór de eerste cursusdag.

Hoe je kandidatuur stellen? 

 • Stel je kandidatuur vóór 09/01/2022 via het inschrijvingsformulier;
 • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
 • Stuur ook je curriculum vitae (antecedenten paardrijden/ paardensport) en een recente foto van jezelf naar dressuur@paardensport.vlaanderen met vermelding van je naam, voornaam en de cursus;
 • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2022);
 • Kandidaten moeten voldoen aan de reglementering volgens het nationaal dressuurreglement. Belangrijk hierbij is dat de leeftijd om een examen als jurylid dressuur af te leggen minimum 25 jaar is. De maximumleeftijd om een eerste examen af te leggen is 60 jaar.

Voor meer info aarzel niet om contact op te nemen met de disciplineverantwoordelijke via dressuur@paardensport.vlaanderen.