Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2022 - niveau 2

07-12-2021 · JM

Begin 2022 start opnieuw de opleiding tot dressuurjury niveau 2. De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar en wordt gegeven door Piet Imschoot. Deze cursus omvat:

 • 2 theoretische lesdagen online of fysiek
  • 23 januari: 13u30 - 16u30
  • 6 februari: 9u30 - 12u30
 • 4 praktische lesdagen (+/-)

! De planning van de theoretische lesdagen valt onder voorbehoud van de Corona-maatregelen

Na het theoretisch gedeelte volgt op een andere dag een examen, zowel schriftelijk al mondeling. Enkel kandidaten die hiervoor slagen, kunnen het praktisch gedeelte van de cursus starten. Na het praktijkgedeelte volgt het praktijkexamen dat normaalgesproken zal doorgaan op een officiële wedstrijd. De cursus is gratis en cursusteksten worden ter beschikking gesteld van de kandidaten. Verdere info over de cursus wordt gegeven kort vóór de eerste cursusdag.

Hoe je kandidatuur stellen? 

 • Stel je kandidatuur vóór 09/01/2022 via het inschrijvingsformulier;
 • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
 • Stuur ook een recente foto van jezelf naar dressuur@paardensport.vlaanderen met vermelding van je naam, voornaam en de cursus;
 • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2022);
 • De kandidaat voldoet aan de algemene voorwaarden volgens het nationaal dressuurreglement.
  Hierbij moet de kandidaat gedurende 1 jaar gejureerd hebben op niveau 1 en voldoen aan de criteria 903.5 en 905.1.

Voor meer info aarzel niet om contact op te nemen met de disciplineverantwoordelijke via  dressuur@paardensport.vlaanderen.