Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2022 - niveau 6

07-12-2021 · JM

Dit jaar start de opleiding tot dressuurjury niveau 6 op maandag 16 januari 2022. Deze cursus zal gegeven worden door Dominique Rimanque.

De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar en omvat:

 • 1 theoretische lesdag – 15 januari van 13u30 - 16u30 (online of fysiek)
 • 4 praktische lesdagen (+/-)

! De planning en locatie theoretische lesdag vallen onder voorbehoud van de Corona-maatregelen

Na het theoretisch gedeelte volgt op een andere dag een examen, zowel schriftelijk al mondeling. Enkel kandidaten die hiervoor slagen, kunnen het praktisch gedeelte van de cursus starten. Na het praktijkgedeelte volgt het praktijkexamen dat normaalgesproken zal doorgaan op een officiële wedstrijd. De cursus is gratis en cursusteksten worden ter beschikking gesteld van de kandidaten. Verdere info over de cursus wordt gegeven kort vóór de eerste cursusdag.

Hoe je kandidatuur stellen? 

 • Stel je kandidatuur ten laatste op 08/01/2022 via het inschrijvingsformulier;
 • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
 • Stuur ook een recente foto van jezelf naar dressuur@paardensport.vlaanderen met vermelding van je naam, voornaam en de cursus;
 • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2022);
 • Kandidaten moeten voldoen aan de reglementering rond het aanvatten van de cursus niveau 6 volgens het nationaal dressuurreglement.
  Jurylid niveau 6 (Kleine Tour) Om uitgenodigd te worden voor de cyclus van cursus en examens van kleine tour, dient de kandidaat voorafgaandelijk gedurende minimum één jaar gejureerd te hebben op niveau 4 alsook voldoen aan de criteria 903.5 en 905.1. Om bevorderd te worden op dit niveau moet de kandidaat vervolgens voldoen aan de Dressuurreglement criteria 903.4 en 904.1.
   

Voor meer info aarzel niet om contact op te nemen met de disciplineverantwoordelijke via dressuur@paardensport.vlaanderen.