Paardensport Vlaanderen

Vrijstellingen

Voor het Amerikaanse rijkunst brevet B is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen. Het algemeen geldende principe is dat een sporter die een competitieve licentie aanvraagt, houder moet zijn van het Amerikaanse rijkunst brevet B.

Sportbeoefenaars/trainers die al langer actief zijn in de Amerikaanse rijkunst kunnen een vrijstelling krijgen op basis van één van de volgende criteria:

  • wie ten minste 1x 62 behaald heeft bij Paardensport Vlaanderen (Challenge klasse) of een door Paardensport Vlaanderen erkende reiningvereniging (NRHA, NRHA Belgium (BRPG), AQHA, BQHA en PRAB);
  • in het bezit zijn van het diploma van initiator/trainer Amerikaanse Rijkunst (reining) van de VTS of een gelijkgesteld erkend diploma.
     

Wanneer aan één van deze criteria voldaan is, kan de sportbeoefenaar/trainer een vrijstelling krijgen nadat deze de nodige bewijsstukken aantoont.