Paardensport Vlaanderen

Hoe inschrijven?

My First Eventing

Inschrijven voor een showproef My First Eventing gebeurt via e-mail naar eventing@paardensport.vlaanderen met onderstaande info:

 • Naam + datum van de wedstrijd
 • Naam van de ruiter + licentienummer
 • Naam van de pony + immatriculatienummer
 • Reeks: My First Eventing

De My First Eventing showproef is gratis.

 

Voorwaarden

 • Ruiter: De ruiters moeten minstens over een basislidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen beschikken (L01 = €18)
 • Pony: De pony’s moeten geïmmatriculeerd zijn, maar dit hoeft geen betalende immatriculatie te zijn. Een registratie van de pony is voldoende.

Hoe inschrijven?

Vlaamse Wedstrijden

Inschrijven kan tot maandag 23u59 twee weken voor de wedstrijd.

Online inschrijven gebeurt via Equibel.

Offline inschrijven kan mits goedkeuring van de disciplineverantwoordelijke. Deze inschrijving is 5 euro duurder en kan via e-mail naar eventing@paardensport.vlaanderen met onderstaande info:

 • Naam + datum van de wedstrijd
 • Naam van de ruiter + licentienummer
 • Naam van het paard + immatriculatienummer
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen

Betaling van de offline inschrijving gebeurt op het rekeningnummer van Paardensport Vlaanderen: BE06 4410 6333 8122 met als mededeling: CCV + [nummer wedstrijd] + [locatie wedstrijd] + [naam van de ruiter]

Meer informatie over inschrijvingen, wijzigingen, annuleringen en deelnemerslijsten vind je terug in het nationaal eventingreglement.

 

Voorwaarden

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige wedstrijdlicentie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden.

De handicappunten die vereist zijn om deel te nemen in de gewenste reeks zijn in orde.

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 4 jaar op wedstrijd gaan. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in de reglementen opgenomen.

Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel.

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft  de voorwaarden.

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

 

Gastruiters

Als buitenlandse ruiter kan je ook deelnemen aan wedstrijden in België via een gastlicentie.

Een gastlicentie voor een Vlaamse wedstrijd kost 50 euro (met inbegrip van het basislidmaatschap) en kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden. Een gastlicentie is geldig voor een gehele wedstrijd, zelfs indien deze gespreid is over meerdere dagen. Deze is niet combinatie-gebonden waardoor de ruiter tijdens de wedstrijd met verschillende paarden kan starten. Een gastlicenties is pas geldig in combinatie met een buitenlands attest van de eigen nationale sportfederatie. Je kan voor sluitingsdatum een gastlicentie aanvragen door het daarvoor bestemde document te mailen naar eventing@paardensport.vlaanderen. Ruiters met een gastlicentie schrijven in aan het offline tarief.

Hoe inschrijven?

Nationale wedstrijden

Inschrijven kan tot maandag 23u59 twee weken voor de wedstrijd.

Online inschrijven gebeurt via Equibel.

Offline inschrijven kan mits goedkeuring van de disciplineverantwoordelijke. Deze inschrijving is 5 euro duurder en kan via e-mail naar eventing@paardensport.vlaanderen met onderstaande info:

 • Naam + datum van de wedstrijd
 • Naam van de ruiter + licentienummer
 • Naam van het paard + immatriculatienummer
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen

Betaling van de offline inschrijving gebeurt op het rekeningnummer van Paardensport Vlaanderen: BE06 4410 6333 8122 met als mededeling: CCN + [nummer wedstrijd] + [locatie wedstrijd] + [naam van de ruiter]

Meer informatie over inschrijvingen, wijzigingen, annuleringen en deelnemerslijsten vind je terug in het nationaal eventingreglement.

 

Voorwaarden

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige wedstrijdlicentie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden.

De handicappunten die vereist zijn om deel te nemen in de gewenste reeks zijn in orde.

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 4 jaar op wedstrijd gaan. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in de reglementen opgenomen.

Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel.

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig regelement omschrijft  de voorwaarden.

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

 

Gastruiters

Als buitenlandse ruiter kan je ook deelnemen aan wedstrijden in België via een gastlicentie.

Een gastlicentie voor een nationale wedstrijd kost 50 euro (met inbegrip van het basislidmaatschap) en kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden. Een gastlicentie is geldig voor een gehele wedstrijd, zelfs indien deze gespreid is over meerdere dagen. Deze is niet combinatie-gebonden waardoor de ruiter tijdens de wedstrijd met verschillende paarden kan starten. Een gastlicenties is pas geldig in combinatie met een buitenlands attest van de eigen nationale sportfederatie. Je kan voor sluitingsdatum een gastlicentie aanvragen door het daarvoor bestemde document te mailen naar eventing@paardensport.vlaanderen. Ruiters met een gastlicentie schrijven in aan het offline tarief.

Hoe inschrijven?

Internationale wedstrijden

Inschrijven gebeurt online door kandidatuurstelling via Equibel. Voor vragen over internationale wedstrijden kan je terecht bij onze collega’s van KBRSF via info@equibel.be.

 

Voorwaarden

Ruiter

 • Een ruiter beschikt over een geldige internationale wedstrijdlicentie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden.
 • Een ruiter beschikt over de nodige kwalificaties om te mogen deelnemen aan een internationale wedstrijd, deze worden vermeld in het nationaal eventingreglement, artikel 521.

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 6 jaar deelnemen aan een internationale wedstrijd. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in het FEI-regelement.

Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel .

Tevens moet het paard beschikken over een geldig FEI-paspoort voor deelname aan een internationale wedstrijd in het buitenland. Voor een internationale wedstrijd in België is dit niet noodzakelijk. Meer info en aanvragen via Equibel .

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft  de voorwaarden.

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

Hoe inschrijven?

Andere wedstrijden

Nationale wedstrijden in het buitenland

Inschrijvingen voor nationale wedstrijden in het buitenland, bijvoorbeeld SGW-wedstrijden in Nederland, dienen te gebeuren aan de hand van een mail aan KBRSF (nadine.allonsius@equibel.be) met vermelding van:

 • Naam en handicap van de ruiter
 • Naam en handicap van het paard
 • Vermelding van de reeks waarin men wenst deel te nemen

 

Wedstrijden LRV

Paardensport Vlaanderen-leden kunnen deelnemen aan LRV eventingwedstrijden. Je schrijft in via Equibel, voor sluitingsdag. 

Let op: volgens het nationaal eventingreglement kan je als ruiter van Paardensport Vlaanderen enkel starten op LRV-wedstrijden als er in datzelfde weekend geen wedstrijden zijn van Paardensport Vlaanderen die dezelfde reeksen organiseren:
509.7 Deelname aan een reeks op een oefen -of nationale wedstrijd in het buitenland is niet toegestaan als er in hetzelfde weekend een communautaire -of nationale wedstrijd in België doorgaat met daarin dezelfde reeks. Dit geldt ook voor deelname aan wedstrijden binnen België die niet door de KBRSF of een Liga ingericht worden.


Laattijdige inschrijvingen voor LRV-wedstrijden, kan je per mail doorgeven aan eventing@paardensport.vlaanderen met daarin alle nodige info:

 • Naam van de ruiter
 • Licentienummer
 • Naam van het paard
 • Immatricualtienummer
 • Naam en datum van de wedstrijd
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen
 • Bij pony's dien je ook de stokmaat te vermelden!!

Bij deze mail stop je eveneens het betalingsbewijs van de inleg: 25€ per combinatie. Je inschrijving is pas definitief als we toelating hebben gekregen van LRV om je nog in te schrijven en van zodra wij je inleg hebben ontvangen. 

De inleg moet gestort worden op het rekeningnummer van Paardensport Vlaanderen:

 • IBAN: BE06 4410 6333 8122
 • BIC: KREDBEBB
 • Met volgende vermelding: naam van de wedstrijd – naam van de reeks – naam van de ruiter

Paardensport Vlaanderen geeft alle inschrijvingen door aan LRV.