Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Topsport > Topsport en studie

Topsport en studie

Ben je student en combineer je je studies met je schoolcarrière? We geven je graag wat meer uitleg over de mogelijkheden. 

 

Topsport in het secundair onderwijs: 

 

ALGEMEEN:

Voor leerlingen/topsporters, waarvan de sportfederatie participeert in een topsportschool, bestaat de mogelijkheid tot het bekomen van een topsportstatuut, die een aantal gewettigde dagen afwezigheid SO regelt. Maar Paardensport Vlaanderen vzw participeert niet in een topsportschool (bijvoorbeeld Paardenhumaniora is een sportschool maar geen topsportschool waar Paardensport Vlaanderen in participeert). Bijgevolg bestaat er geen echte mogelijkheid om een topsportstatuut te bekomen voor de ruiters.

Ruiters kunnen dus geen topsportstatuut bekomen om afwezigheden in het secundair onderwijs te wettigen (vb. voor deelname aan stages of internationale wedstrijden), maar je kan wel verwijzen naar de omzendbrief van onderwijs SO 2005/04 (omzendbrief) met betrekking tot afwezigheden in het secundair onderwijs, waar in artikel 2.2. en artikel 2.2.2. wordt vermeld dat een directie/klassenraad autonoom kan beslissen om een leerling vrij te stellen voor een deelname aan de sportieve manifestatie. Dit betreft een beslissing met goodwill van de directie van de betrokken school. Er is met andere woorden geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de directie hieromtrent. Indien u hier beroep op wenst te doen, zou ik je aanraden om dit te bespreken met de schooldirectie.

Vanuit Paardensport Vlaanderen kunnen we wel een attest of brief schrijven met de bevestiging van internationale resultaten en/of deelnames, die je dan kan meenemen naar school.

Wens je graag een attest van je huidige niveau? Contacteer dan Eva via talentenplan@paardensport.vlaanderen

Wens je een bevestiging van deelname aan internationale wedstrijd? Contacteer dan de disciplineverantwoordelijke

 

STATUUT: 

 

Momenteel is Paardensport Vlaanderen bezig met een aanvraag voor nieuw statuut om flexibiliteiten te kunnen aanvragen. Van zodra hier meer over bekend is, zal dit hier gecommuniceerd worden.

 

 

 

Topsport in het hoger onderwijs: 

 

In het hoger onderwijs kan elke onderwijsinstelling eigen criteria opstellen om een topsportstatuut uit te geven. Contacteer hiervoor je eigen school/universiteit/hogeschool voor meer informatie. 

In vele gevallen vraagt je onderwijsinstelling een aanbevelingsbrief vanuit Paardensport Vlaanderen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen en wens je graag een aanbevelingsbrief? Contacteer dan Eva via talentenplan@paardensport.vlaanderen.

Topsport en studie

Contact