Paardensport Vlaanderen

Officials

Algemeen

Officials

Jury

Het jurylid beoordeeld de proeven van de ruiters. Hij/zij voorziet op het protocol voor ieder gereden onderdeel een puntencijfer op 10. Juryleden worden er in de verhogings- en recyclagecursussen op getraind om een zo correct en objectief mogelijk oordeel op te maken.

 

Niveaus en opleidingen

Het opleidingstraject voor dressuurjury’s kan je terugvinden via het nationaal dressuurreglement. Een verhogingscursus verloopt meestal over een volledig kalenderjaar. Juryleden die geslaagd zijn voor de opleiding tot dressuurjury niveau 6, zijn eveneens gerechtigd op nationale para-equestrianproeven te jureren.

 

Meestal wordt er jaarlijks een aanvangscursus dressuurjury niveau 1 opgestart. Info hierover vind je in ons nieuwsberichten. Heb je interesse? Stuur een mail naar para-dressuur@paardensport.vlaanderen en we houden je op de hoogte. 

 

Overzicht juryleden

 

Documenten

Evaluatiedocument officials voor nationale dressuurwedstrijden

Officials

Steward

De steward heeft als taak om het algemeen wedstrijdverloop in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat alles buiten de proef volgens de reglementen verloopt. Tijdens het inrijden kijk hij of alles volgens de regels van ‘het welzijn van het paard verloopt’. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de bit- en bloedcontrole na het rijden van de proef. Verder zorgt een steward er ook voor dat ruiters tijdig in de hoofdring zijn voor het rijden van hun proef.

 

Niveaus en opleidingen

 

Het opleidingstraject voor stewards kan je terugvinden via het nationaal dressuurreglement. Een verhogingscursus verloopt meestal over een volledig kalenderjaar.

 

Voor stewards is er maar 1 niveau: nationaal stewards. Wanneer je benoemd bent mag je stewarden op wedstrijden van supprovinciaal tot provinciaal niveau. Nationale stewards kunnen een extra cursus volgen om ook te stewarden op para-equestrianwedstrijden.

 

Bij FEI is er ook een cursus om te stewarden op internationale wedstrijden.

 

Overzicht stewards

 

Documenten

 

 

 

Aanmelden voor cursus kan via para-dressuur@paardensport.vlaanderen.

Officials

Secretariaatsmedewerker

Ter voorbereiding van de wedstrijd zorgt een van de secretariaatsmedewerkers ervoor dat de protocols klaargemaakt worden voor de jury. Het is meestal ook diezelfde persoon die in samenspraak met de organisatie en Paardensport Vlaanderen de timing opmaakt. Zij zijn de niet-te-missen link tussen de organisatoren en de federatie.

 


Op de wedstrijd nemen zij het ontvangst van de verschillende partijen op zich: ruiters, officials,… Ruiters komen er ook aanmelden en hun startnummer afhalen. Daarnaast zorgt hij/zij dat de protocols, die ingevuld werden door de jury correct uitgerekend worden en dat er op die manier een klassement gevormd wordt. Na afloop stuurt hij/zij alle gegevens door naar de disciplineverantwoordelijke.

 

Niveaus en opleidingen

 

Voor deze taak zijn er geen cursussen en examens vooropgesteld. Enige computerkennis is wel vereist.

 

Heb je interesse om mee het secretariaat van een wedstrijd te verzorgen, neem contact op met de disciplineverantwoordelijke. De geïnteresseerden worden individueel opgeleid.

Officials

Secretaris

Een secretaris zit tijdens de proeven bij de jury. Deze noteert per onderdeel de punten en commentaren die de jury dicteert. Een goede secretaris ziet er mee op toe dat er voor ieder onderdeel een punt werd genoteerd.

 

Heb je interesse om te schrijven op dressuurwedstrijden? Neem contact op met de disciplineverantwoordelijke

Officials

Contact