Paardensport Vlaanderen

Hoe inschrijven?

Recreawedstrijden

Per wedstrijd schrijft de combinatie zich in via een online inschrijvingsformulier.

 

De inleg wordt gestort op het rekeningnummer van Paardensport Vlaanderen: BE06 4410 6333 8122 met als referentie recreawedstrijd + [datum] + [Naam ruiter]

 

Voorwaarden

 

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige lidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden.

 

Para-dressuurruiters moeten zich ook laten classificeren. Dit om te bepalen welk profiel zij hebben en om zo ook de graadbepaling in orde te brengen. Voor de classificatieprocedure werkt Paardensport Vlaanderen samen met Parantee. Indien je deze procedure wil opstarten, mail je naar classificatie@gsportvlaanderen.be. Zet steeds de disciplineverantwoordelijke in kopij van je mail, zodat deze dit mee kan opvolgen.

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 4 jaar op wedstrijd gaan. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in de reglementen opgenomen. Voor recreawedstrijden is een immatriculatie van het paard niet verplicht.

 

Wel dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft de voorwaarden.

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

 

Kalender en inschrijven

Hoe inschrijven?

Nationale wedstrijden

Inschrijven voor deze wedstrijden kan tot maandag 23u59 voor de wedstrijd. Online inschrijven gebeurt via Equibel.

 

Offline inschrijving kan mits goedkeuring van de disciplineverantwoordelijke. Deze inschrijving is 5 euro duurder en kan via e-mail naar para-dressuur@paardensport.vlaanderen met onderstaande info:

 

 • Naam + datum van de wedstrijd
 • Naam van de ruiter + licentienummer
 • Naam van het paard + immatriculatienummer
 • Proeven waaraan je wenst deel te nemen

 

Betaling van de offline inschrijving gebeurt op het rekeningnummer van Paardensport Vlaanderen: BE064410 6333 8122 met als mededeling: CPN + [nummer wedstrijd] + [locatie wedstrijd] + [naam ruiter]

 

Meer informatie over inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen vind je terug in het nationaal para-dressuurreglement en Algemeen Reglement Paardensport Vlaanderen.

 

Voorwaarden

 

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige wedstrijdlicentie en classificatie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden. Voor de aanvraag van een wedstrijdlicentie voor para-equestrian is geen brevet vereist.

 

Para-dressuurruiters moeten zich ook laten classificeren. Dit om te bepalen welk profiel zij hebben en om zo ook de graadbepaling in orde te brengen. Voor de classificatieprocedure werkt Paardensport Vlaanderen samen met Parantee. Indien je deze procedure wil opstarten, mail je naar classificatie@parantee.be. Zet steeds de disciplineverantwoordelijke in kopij van je mail, zodat deze dit mee kan opvolgen.

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 6 jaar op wedstrijd gaan. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in de reglementen opgenomen. Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel.

 

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft  de voorwaarden. 

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

 

Gastruiters

 

Als buitenlandse ruiter kan je ook deelnemen aan wedstrijden in België via een gastlicentie. Een gastlicentie kost €50 (met inbegrip van het basislidmaatschap) en kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden.

 

Een gastlicentie is geldig voor een gehele wedstrijd, zelfs indien deze gespreid is over meerdere dagen. Deze is niet combinatie-gebonden waardoor de ruiter tijdens de wedstrijd meerdere paarden kan starten. Een gastlicentie is pas geldig in combinatie met een buitenlands attest van de eigen nationale sportfederatie. Je kan voor sluitingsdatum een gastlicentie aanvragen door het daarvoor bestemde document te mailen naar para-dressuur@paardensport.vlaanderen.

 

Ruiters met een gastlicentie schrijven in aan het offline tarief.

Hoe inschrijven?

Internationale wedstrijden

Inschrijven gebeurt online door kandidatuurstelling via Equibel. Voor vragen over internationale wedstrijden kan je terecht bij onze collega’s van KBRSF via info@equibel.be

 

Voorwaarden

 

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige internationale wedstrijdlicentie en classificatie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden.

 

Para-dressuurruiters moeten zich ook laten classificeren. Dit om te bepalen welk profiel zij hebben en om zo ook de graadbepaling in orde te brengen. Voor de classificatieprocedure werkt Paardensport Vlaanderen samen met Parantee. Indien je deze procedure wil opstarten, mail je naar classificatie@parantee.be. Zet steeds de disciplineverantwoordelijke in kopij van je mail, zodat deze dit mee kan opvolgen.

 

Om zich selecteerbaar te zijn voor internationale wedstrijden moet de combinatie voldoen aan specifieke voorwaarden. Voor para-dressuur wordt jaarlijks een minimum bepaald door de technische commissie. Verder zal ook rekening gehouden worden met de resultaten van de afgelopen 12 maanden van de bepaalde combinatie, alsook de evolutie gedurende de laatste maanden.

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 6 jaar deelnemen aan een internationale wedstrijd. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in het FEI-regelement opgenomen. Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel.

 

Tevens moet het paard beschikken over een geldig FEI-paspoort voor deelname aan een internationale wedstrijd in het buitenland. Voor een internationale wedstrijd in België is dit niet noodzakelijk. Meer info en aanvragen via Equibel.

 

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft  de voorwaarden. 

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moeten zijn met de onderstaande drie zaken :  

 • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
 • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
 • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be

Hoe inschrijven?

Contact