Paardensport Vlaanderen

Proeven

TREC HINDERNISSEN

Overzicht hindernissen (technische fiches)          Overzicht evaluatieformulieren

Laaghangende takken Wal Smalle doorgang aan de hand Figuur 8 rijden met één hand Figuur 8 rijden aan de hand
Smalle doorgang onder de man Afsprong aan de hand Afsprong onder de man Slalom onder de man Slalom aan de hand
Opsprong aan de hand Opsprong onder de man Kuil Boomstam aan de hand Boomstam onder de man
Trap afwaarts aan de hand Trap afwaarts onder de man Waterhindernis Achterwaarts onder de man Achterwaarts aan de hand
Haag Trap opwaarts aan de hand Trap opwaarts onder de man Bergaf onder de man Bergaf aan de hand
Gracht aan de hand Gracht onder de man Rechts opstijgen Bergop onder de man Bergop aan de hand
Dubbele sprong Onbeweeglijk stilstaan Onbeweeglijk stilstaan onder de man Brug onder de man Brug aan de hand
Labyrint aan de hand Labyrint onder de man Poort    

 

 

 

 

 

 

 

MEN-TREC HINDERNISSEN

Overzicht MEN-TREC hindernissen (technische fiches)     Overzicht evaluatieformulieren

Keertwending ter plaatse Vertrek op een helling berg op Vertrek op een helling berg af
Twee of drie poorten Doline Dennenbos
Waterhindernis Halthouden De bel
Met één hand mennen De bank De gang
Schuine helling Gekleurde palen Kleine helling
Afdaling Brug Achteruit rijden
Parkeren Rond punt Dubbel U - straat
L - straat U - straat Z - straat