Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: nieuws > Endurance: nieuws uit de commissie

Endurance: nieuws uit de commissie

27-05-2020 · MDS via JD

Door de Covid19-pandemie moeten we machteloos toekijken hoe onze nationale kalender als sneeuw voor de zon wegsmelt. Het is in het huidig stadium moeilijk voor de organisatoren om na te gaan ‘hoe’ en ‘of’ ze hun wedstrijd kunnen verplaatsen naar later in het jaar. De machtigingen moeten immers weer verkregen kunnen worden, de resterende wedstrijden mogen niet te dicht op elkaar volgen en vooral moeten de organisatoren kunnen voldoen aan de opgelegde Corona-hygiëne-verplichtingen.  Wat dit laatste betreft, heeft de commissie endurance reeds verschillende maatregelen opgesteld om een nationale endurancewedstrijd in de veiligste omstandigheden te kunnen laten doorgaan.  Deze maatregelen zullen besproken worden op de nationale endurancecommissie om, in functie van de context die de nationale veiligheidsraad formuleert bij de uiteindelijke heropstart van de wedstrijden, in een definitieve vorm te gieten.  Hoe dan ook zal alles kaderen in een omgeving van minimaal contact tussen ruiters-grooms-officials-medewerkers.  Geen gemakkelijke oefening dus en ook geen endurance zoals we die gewend zijn.

Het recentste Ministerieel Besluit en FAQ's laten het inmiddels toe dat sportclubs vanaf 18 mei 2020 opnieuw trainingen houden, in de buitenlucht met aanwezigheid van een trainer. Concreet: Paardrijden is dus toegestaan als training of les met een trainer in buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht met maximum 20 personen. Hieronder vallen groepslessen én privélessen (ongeacht in clubverband of privé).  Voor enduranceruiters betekent dit trainingen (al of niet in clubverband) onder begeleiding van een coach die de verantwoordelijkheid draagt van het naleven van de maatregelen.

Voor nieuwe ruiters of geïnteresseerden in de endurance heeft de commissie een educatieve quiz opgesteld. De opdracht bestaat er in dat je 1° het juiste antwoord vindt op iedere vraag 2° met de letters die de antwoorden vertegenwoordigen een woord uit de paardensport kan vormen. Nieuwe ruiters die beide opdrachten correct insturen, ontvangen een leuke attentie.  Ben je reeds actief in de endurance, dan is het uiteraard ook leuk om je basiskennis van de endurance eens te testen.

KLIK HIER om de Quiz te starten

Het nieuwe FEI endurance reglement gaat zoals gepland van kracht op 1 juli 2020. Om een duidelijk overzicht te hebben, heeft het FEI een samenvatting gemaakt van de voornaamste wijzigingen. De volledige versie kan worden nagelezen op de website van het FEI.

KLIK HIER om de samenvatting te raadplegen

KLIK HIER om de volledige versie te raadplegen