Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Officials > Info voor officials

Info voor officials

Lidmaatschap

Als je als official aanwezig bent op wedstrijden is het belangrijk dat je lid bent van Paardensport Vlaanderen. Op deze manier ben je verzekerd tijdens je opdracht.

Je hebt als official bij Paardensport Vlaanderen verschillende mogelijkheden om je aan te sluiten:

  • met een recreatief lidmaatschap: dit lidmaatschap breng je in orde bij de club waarbij je bent aangesloten. Meer info kan je vinden op de pagina 'recreatief lid'
  • met een wedstrijdlicentie: alle informatie over de wedstrijdlicenties kan je op deze pagina terugvinden.
  • met een licentie als official- of sportassistant: hiervoor kan je sinds 2022 terecht op ons nieuw online platform Bridle!

Wil je je official- of sportassistantlicentie via Bridle in orde brengen? Gebuik dit handig stappenplan om je licentie en betaling van je lidmaatschap online in orde te maken.

Als je een recreatieve- of wedstrijdlicentie hebt hoef je geen extra official- of sportassistantlicentie te betalen.
Het is wél belangrijk dat je je account aanmaakt op Bridle.
Hiermee geef je aan dat je voor het komende jaar je als official wil inzetten en zo kunnen wij jou alle informatie voor officials bezorgen! 

Info voor officials

Vergoedingen

Vergoedingen

 

De uitbetaling van de kostenvergoedingen voor de officials op Paardensport Vlaanderen-wedstrijden gebeurt door de Paardensport Vlaanderen. Ook de provinciale afdelingen volgen deze procedure. De provinciale wedstrijden worden vergoed door de provinciale afdelingen.

 

Het algemeen principe is dat sinds 2014 de erkende officials die actief zijn op een Paardensport Vlaanderen-wedstrijden een onkostenvergoeding krijgen door de Paardensport Vlaanderen dit omschreven zoals in het lastenboek van de discipline en het algemeen overzicht (zie documenten hieronder). Op provinciale wedstrijden zal dit gebeuren door de provinciale afdelingen.

Voor de uitbetaling heeft de official de keuze uit vijf vergoedingsmogelijkheden:

  • Optie 1A:  vergoedingen die vallen onder het convenant
  • Optie 2:     inkomstenfiche 281.50 
  • Optie 3:     de official kan factureren
  • Optie 4:     de vergoedingen die vallen onder het vrijwilligerswerk (€40,67 per dag)
  • Optie 5:     de official wenst niet vergoed te worden

 

Om een vergoeding te ontvangen dient de official lid te zijn van Paardensport Vlaanderen en zijn of haar prestaties door te geven via het Officialplatform in Bridle. 

Indien een kilometervergoeding wordt toegekend, dan wordt dat bepaald en betaald op basis van de werkelijk verreden kilometers. Paardensport Vlaanderen zal al deze bijlagen aan de wedstrijdverslagen bijhouden en centraliseren in een register op naam van elke official.

De official blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de eigen (fiscale) situatie.

Indien die afwijkt van de meest gangbare situaties, lijkt het aangewezen om nog steeds contact op te nemen met persoonlijke adviserende instanties, vakbonden, mutualiteiten, RVA, VDAB, ... Indien de official het zelfstandige statuut wil aannemen, lijkt het ook aangewezen om hierin advies te vragen bij deskundigen.

 

Werkwijze:

Officials stellen zich kandidaat voor een wedstrijd via de wedstrijdkalender in Bridle. Zij worden al dan niet aangeduid voor een wedstrijd.

Na afloop van de wedstrijd is het de verantwoordelijkheid van de official om ervoor te zorgen dat de geleverde prestaties worden doorgeven via Bridle. De uitbetaling van de officials kan pas gebeuren wanneer de boekhouding in het bezit is van alle noodzakelijke documenten.

Paardensport Vlaanderen streeft ernaar om binnen de 14 dagen na de wedstrijd de officials te vergoeden indien Paardensport Vlaanderen in het bezit is van alle correct ingevulde documenten

Indien u hierover nog vragen hebt kan u contact opnemen met de disciplineverantwoordelijke of met de boekhouding via boekhouding@paardensport.vlaanderen.

 

Info voor officials

Documenten

Info voor officials

Contact

Contact

 

Voor vragen betreffende disciplinespecifieke opleidingen, wedstrijden en dergelijke kan je terecht bij de disciplineverantwoordelijke.

Voor algemene vragen kan u terecht bij de officialverantwoordelijke.

 

Indien u vragen heeft over de betaling van u vergoeding, kan u hiervoor best de boekhouding contacteren via boekhouding@paardensport.vlaanderen.